LiRa

For iOS 12.0(CS) - 13.5(13.5.1B1)
By Hòa Huỳnh

Phát hành1.2.3

  + Cập nhật GUI mới.
  + Cập nhật thêm Repo mới.
  + Cập nhật Bootstrap mới.
  + Sửa Exploit time_waste tăng tỉ lệ thành công.
  + Sửa lỗi Jailbreak.
  + Sửa lỗi gây lỗi Reboot thiết bị.
  + Sửa lỗi đống băng bộ nhớ gây treo thiết bị hoặc lỗi Camera.

Tải ipa


1.2.1

  + Cập nhật Zebra và Repo LiRa mới.
  + Sửa lỗi nóng máy trên một số thiết bị.
  + Sửa lỗi Bootstrap.

Tải ipa


1.2


 • + Cập nhật Bootstrap mới.
  + Sửa lỗi không thể sign app trên 1.1.3.
  + Sửa lỗi tự động Reboot/Respring trên một số thiết bị.
  + Sửa lỗi không mua app được trên Appstore.
  + Sửa lỗi Camera bị đen.

Tải ipa


1.1.3


 • + Sửa lỗi bootloop Respring khi cài tweak.
  + Sửa lỗi tfp0 trên iOS 13.5.1 Beta1.
  + Sửa lỗi Khôi phục Rootfs.
  + Sửa lỗi không thể sign app.
  + Cập nhật nguồn trên Zebra.

Tải ipa


1.1

 • + Cập nhật trình cài đặt Zebra.
  + Cập nhật tiếng Việt.
  + Sữa lỗi bootloop bootstrap.

Tải ipa


Thành Viên

Hòa Huỳnh

Nhà Phát Triển Chính

YcS_Dev

Nhà Phát Triển

Zebra

Zebra Packages Manager

Nguyễn Ngọc

Thiết Kế Logo

Thông

Testing iOS 12