LiRa

For iOS 12.0(CS) - 13.5(13.5.1B1)
By Hòa Huỳnh

Iphone image

Thông Tin

1.2.3

Phát hành ngày 29 tháng 11 năm 2020

+ Cập nhật GUI mới.
+ Cập nhật thêm Repo mới.
+ Cập nhật Bootstrap mới.
+ Sửa Exploit time_waste tăng tỉ lệ thành công.
+ Sửa lỗi Jailbreak.
+ Sửa lỗi gây lỗi Reboot thiết bị.
+ Sửa lỗi đống băng bộ nhớ gây treo thiết bị hoặc lỗi Camera.

Bản phát hành cũ hơn

Thành Viên

Hòa Huỳnh

Nhà Phát Triển Chính

YcS_Dev

Nhà Phát Triển

Zebra

Zebra Packages Manager

Nguyễn Ngọc

Thiết Kế Logo

Thông

Testing iOS 12